Bakljus på släpvagnar för amerikansk försäljning

Ordlista

Viktiga termer för
din start

I den här ordlistan ger vi dig en kort översikt över de vanligaste termerna när det gäller försäljningsvagnar – från släpvagnskoppling till maximalt tillåten totalvikt.

Släpvagn
Påhängd vagn utan egen drivning.

Släpvagnskörkort
Krävs om personbilen och släpvagnen tillsammans väger mer än 3500 kg (avgörande är den maximalt tillåtna totalvikten).

Släpvagnskoppling
En anordning för att koppla ett fordon till en släpvagn.

BuddyStar

Registrerat varumärke som tillhör BuddyStar GmbH. BuddyStar är en leverantör av försäljningsvagnar och foodtrailer tillverkade i Tyskland i instegsprisklassen.

Fordonsidentifieringsnummer (VIN)
Tidigare chassinummer, är ett 17-siffrigt nummer som används för att identifiera ett fordon/en släpvagn. VIN finns i fordonets registreringsbevis och på typskylten.

Foodtrailer 
Engelsk term för släpvagn med mobilt kök – alternativt matbil, matvagn.

Foodtruck
Engelsk term för ett fordon med ett mobilt kök som kan arbeta självförsörjande. Termen används ofta samtidigt för foodtruckar och foodtrailrar när man talar om hela foodtruck-industrin.

Foodtruck-festival
En marknad där olika foodtruckar samlas – och i regel även foodtrailrar, mobila matstånd som tält – och erbjuder sina specialiteter/streetfood.

Glasfiberförstärkt material (GRP)
Glasfiberförstärkt material består av plast och glasfibrer. Det är behagligt lätt, beständigt och därmed perfekt för den konstruktion som används för Retro Buddys.

Uppställningsplats
Eller parkeringsplats, är den plats där man kan parkera en foodtruck/foodtrailer utanför allmänna områden. Rätt läge är avgörande för framgång som näringsidkare ligger ofta i utkanten av staden, industriområden, kontorsdistrikt eller privata fastigheter.

Starkström
Är den vardagliga termen för trefas växelström. Jämfört med el från ett vanligt vägguttag skiljer det sig genom att det har en högre spänning.

Streetfood
Med ”Streetfood” menar man tillagade maträtter som man kan äta direkt på gatan. Streetfood har en lång tradition, särskilt i Asien, men streetfood är också populärt i Sverige, eftersom utbudet av ”Streetfood” är enormt. Från en varmkorv runt hörnet och den körande glassbilen, till en fruktförsäljning – allt detta omfattas av begreppet streetfood.

Tandemaxel
På släpvagnar med 4 hjul och två axlar med ett avstånd mellan varandra som underskrider en meter kallas dessa axlar tandemaxlar. Denna används till exempel på vår Retro Buddy L och på alla Silver Buddys.

TÜV-besiktning
Inte bara bilar, utan även foodtrailer måste besiktigas med regelbundna intervaller – 12 till 24 månader. Släpen från BuddyStar utrustas som standard med ett TÜV-godkännande på 24 månader.

Försäljningsvagn
En släpvagn som är avsedd för mobil försäljning av varor och livsmedel.

Maximalt tillåten totalvikt
Summan av tjänstevikten plus den maximala nyttolasten för ett fordon eller fordonskombination (till exempel släpvagn) betecknas som den maximalt tillåtna totalvikten eller alternativt den maximalt tillåtna fordonsvikten.

Alla uppgifter utan garanti.

Vill du börja
framgångsrik?

Vänligen fyll i blankettet, så vi kontakta dig så snart som möjligt. Vi ser fram emot din förfrågan.

BuddyStar GmbH hat 4,77 von 5 Sternen38 Bewertungen auf ProvenExpert.com