Bakljus på släpvagnar för amerikansk försäljning

Tryck

Information enligt § 5 TM

BuddyStar GmbH
Breisacher Street 86
D-79110 Freiburg im Breisgau, Tyskland
Företrädd av:

Wolfgang Walk
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing.
Verkställande direktör

Kontakta

Telefon: +49 761 / 208 52 30
Fax: +49 761 / 208 52 10
E-postadress: hello@buddystar.de

Registrering av en post

Inskrivning i handelsregistret i Freiburg
Registreringsdomstol: HRB Freiburg
Registernummer: 718757

SALES TAX

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 815 591 619

Lösning av tvister

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Du hittar vår e-postadress i texten ovan.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehållet

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med den allmänna lagstiftningen enligt § 7.1 i den tyska telemedielagen (TMG). Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar påverkas inte av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då en konkret lagöverträdelse blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen.

Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av den tyska upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och alla former av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt tillstånd från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras tredje parters upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi får kännedom om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

BuddyStar GmbH hat 4,77 von 5 Sternen38 Bewertungen auf ProvenExpert.com